Ki Tov

Ki Tov – “Samen leven in de Geest van Christus.”

Ki Tov wil gestalte geven aan de navolging van Christus door het vormen van een gastvrije gemeenschap te midden van de wereld, waarin Gods liefde de basis vormt,in vertrouwen dat het goed is.

Navolging van Christus
Vanuit verschillende christelijke tradities willen wij als gemeenschap Christus navolgen door een leven van gebed en toewijding. Op die manier willen wij vormgeven aan het christelijke leven.

Gastvrije gemeenschap
Als huis stellen wij onze deuren open voor ieder die ruimte zoekt voor bezinning en gebed.

Te midden van de wereld
In de drukte van de stad wil Ki Tov een plaats zijn waar mensen op adem kunnen komen en een thuis vinden bij zichzelf, bij elkaar en bij God.

Gods liefde als basis
Wij geloven dat het Gods liefde is die ons leven draagt en uitnodigt om met elkaar op weg te gaan in het spoor van Christus.

In vertrouwen dat het goed is
Voor deze manier van leven vinden we inspiratie in woorden uit de Bijbel, zoals verwoord in dit lied:

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen.
Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd. (Psalm 133)

De naam Ki Tov komt uit het Hebreeuws, en staat voor ‘wat goed’. Het is gebaseerd op het scheppingsrefrein in Genesis 1: ‘en God zag dat het goed was’.