Kapel

De kapel is de centrale plek in ons huis. Hier komen wij bij elkaar voor ons dagelijks gebed. Een kapel (of een kerk) is een ruimte die speciaal gecreeerd is voor God en voor de mensen die naar God toe willen komen. Veel van wat er in de kapel te zien is, verwijst dan ook naar het goddelijke. Een paar daarvan zullen we hier uitlichten om alvast een indruk te krijgen.

De Paaskaars
Deze grote kaars staat links voorin en wordt voor elke gebedsdienst aangestoken. Het licht van de Paaskaars verwijst naar licht van het Mystrie van Pasen. Met het feest van Pasen staan we stil bij de opstanding van Christus uit de dood. Dat het licht altijd sterker is dan de duisternis en de Liefde sterker is dan de dood.

De godslamp
Rechts voorin staat een kleine olielamp die altijd brandend wordt gehouden. Dit licht verwijst naar de nooit aflatende aanwezigheid van God. Het lampje is afkomstig uit Taizé en is voor ons dus ook een verwijzing naar de oorsprong van onze spiritualiteit.

De ikoon van de Drievuldigheid
Vooraan in het midden staat de ikoon van de Drievuldigheid, ook wel bekend als de ikoon van Rubljov. Het is een afbeelding van het bezoek van de drie engelen aan Abraham. Later hebben christenen in deze engelen de Drie-ene God herkend: De God die is Vader, Zoon en Heilige Geest.
De drie engelen zitten rond een tafel met een lege plaats aan de kant van de kijker. Zo worden wij uitgenodigd om aan te schuiven en contact te maken met God.