Geschiedenis

Ki Tov is een leefgemeenschap die is ontstaan uit een gezamelijk verlangen naar een dagelijks gebed en het leven als gemeenschap in de Geest van Christus. Een aantal van de oprichters hebben de ervaring van dagelijks gebed opgedaan in Taize. In 2005 kon dit verlangen gestalte krijgen toen de Fraters van Tilburg hun fraterhuis aan de Grave van Solmsstraat ter beschikking stelden.

De gemeenschap kreeg de naam Ki Tov. In de afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest met het vormgeven van onze spiritualiteit. Met de fraters is nog steeds goed contact.